Nyord: The Entire North

"Entire North" er et nyord professor Lassi Heininen bringer på bane i et intervju med Lithuania Tribune.

Lassi Heininen er professor i arktisk politikk ved Universitetet i Lappland. Han sier til den litauiske avisen:

Two years ago, I began showing the Baltic Sea region as a part of a larger region, which I call the Entire North, during my lectures at the University of Lapland. I think it makes sense considering the Baltic Sea as a part of that large region, the political importance of which is emerging and will undoubtedly be significant – it is a matter of time.

Intervjuet med Heininen tar også opp spørsmålet om Litauen burde søke om medlemskap i Arktisk Råd, uten at professoren gir noe klart råd. 

Tags