Norge inngår partnerskap med Finland

Finland og Norge skal samarbeide tettere i nord og etablerer partnerskap for nordområdesamarbeid. 

- Målet med samarbeidet er å styrke det vitenskapelige og økonomiske samarbeidet mellom de to landene, sier utenriksminister Børge Brende. 

Nordområdepartnerskapet ble lansert på et møte mellom utenriksministrene Erkki Tuomioja og Børge Brende i Helsinki i dag. 

Felles grense på 730 kilometer og nære forbindelser gir Norge og Finland mange felles interesser i nordområdeutviklingen. 

- Finland og Norge har mange felles interesser i nordområdene. Jeg er glad for at forholdet styrkes også der, og at nordområdepartnerskapet nå fylles med konkret innhold. Det er fremdeles stort potensiale for å styrke båndene ytterligere – særlig når det gjelder økonomiske forbindelser, sier Finlands utenriksminister Erkki Tuomioja. 

De ansvarlige departementene i Norge og Finland skal nå jobbe videre med økt studentutveksling, dialog om transport og logistikk, styrket regionalt samarbeid og flyt av arbeidskraft og tjenester. Økt samarbeid over grensene i nord er sentralt i regjeringens nordområdepolitikk. 

- Nordområdene skal være en innovativ og kunnskapsbasert vekstregion. Økt flyt av kunnskap, kompetanse og tjenester over landegrensene er en forutsetning for å lykkes med dette. Nordområdepartnerskapet med Finland er et godt eksempel på hvordan vi satser på dette på tvers av sektorer og grenser, sier utenriksminister Brende.

Tags