Kraftig vekst for leverandørindustrien til sjømat

Norge eksporterer sjømat som aldri før, og det gir en kraftig vekst også i næringslivet som leverer varer og tjenester til sjømatsektoren. De siste 10 årene har leverandørbedriftene doblet verdiskapningen.

Det viser en ny rapport fra Sintef. Ifølge Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening (FHL) bygger analysen på tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Hittil i år er det eksportert sjømat for nesten 23 milliarder kroner. Det er en økning på nærmere 26 prosent målt mot samme periode i fjor.

- Etterspørselen etter norsk laks er sterk i både Asia, Europa og USA. Dette bidrar til høye laksepriser og er hovedårsaken for verdiveksten i sjømateksporten fra Norge, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

I fjor eksporterte Norge sjømat for over 61 milliarder kroner, og det er ny rekord.
 
Sjømatnæringen skaper også betydelig økt aktivitet i omkringliggende næringsliv, fastslår Sintef Fiskeri og havbruk som har analysert verdiskapingen og de økonomiske ringvirkningene av hele næringen.

Analysen viser at den samlede sjømatnæringen står for en verdiskaping (i form av bidrag til bruttonasjonalprodukt, red.anm.) på over 46 milliarder kroner og en økende sysselsetting.

Ringvirkningene i leverandørindustrien står for halvparten av verdiskapingen og har siden 2004 økt fra 12 milliarder til 24 milliarder kroner.

Tags