Altaelva er et eksempel til etterfølgelse

Eldre menn som jakter og fisker,  har stor innflytelse på hvordan de lokale ressursene skal brukes. Derfor hindrer de ofte lokal næringsutvikling.

I en artikkel i forskning.no trekker både en norsk og svensk forsker frem Altaelva i Finnmark som et godt eksempel på at man har funnet en løsning hvor turisme ikke går på bekostning av lokalbefolkningen rettigheter. Altaelva har kanskje verdens beste laksefiske. Her betaler rike turister inntil 200 000 kroner i uka for å fiske laks. Men fra 1. til 23. juni er det gratis fiske for lokalbefolkningen. Bare de som er innbyggere og skatter til kommunene langs elva, har da lov til å fiske her ved å kjøpe et fiskekort til 100 kroner.

Tags