Vil ha tettere dialog med Brussel

Her er lederne for de respektive næringsforeningene i Næringsarena Nord. Bak f.v: Magnus Skjelmo Kristiansen (Tromsø), Nils-Ole Steinbakk (Fauske), Stig Kjærvik (Harstad), Kjetil Moe (Narvik). Foran f.v: Ove Røeggen (Hammerfest), Hilde Hardy (Bodø), Mariann Meby (Bodø, og nyvalgt leder for Næringsarena Nord), Trine Rimer (Mo i Rana) og Kjell Eirik Mortensen (Alta). (Foto: Hege Eilertsen)

En bedre dialog med Nord-Norges representasjonskontor i EU-hovedstaden. Det er hva lederne for næringsforeningene i Nord-Norge ønsker seg. De synes også det er for få treffpunkter mellom politikere og næringslivsaktører i nord.

I to dager har medlemmene i Næringsarena Nord - nettverket til de nordnorske næringsforeningene - vært samlet i Bodø. Totalt representerer de godt og vel 4000 medlemsbedrifter i landsdelen.

Vet for lite om hverandre

Et av de viktigste temaene de har diskutert er bedre kommunikasjon med Nord-Norges representanter i EU-hovedstaden.

- Vi kjenner ikke de, og de kjenner ikke oss, oppsummerer Mariann Meby, daglig leder i Bodø Næringsforum og nyvalgt leder for nettverket.

Dette ønsker Næringsarena Nord å gjøre noe med, og nå har de utfordret Thomas Norvoll (Ap) - fylkesrådsleder i Nordland – til å bidra til at kommunikasjonsfloken løses.

- De skal lage nye strategier nå, på hvilke aktiviteter de skal jobbe inn mot. Det er viktig for nordnorsk næringsliv at vi er orientert. Vi vil derfor invitere de opp neste gang vi møtes, sier Meby.

Antallet medlemsbedrifter tatt i betraktning, minner hun om at de er noen å regne med, selv om de ikke er organisert på samme måte som Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Arbeidskraft og infrastruktur

Nettverket møtes to-tre ganger i året, og dette er første gang de har samlet seg i fylkeshovedstaden i Nordland. Foruten næringsforeningen i vertsbyen har både Tromsø, Fauske, Mo i Rana, Alta, Hammerfest, Sortland, Narvik, Lofoten og Harstad vært representert.

Blant de andre temaene som har vært oppe er det skrikende behovet for arbeidskraft i årene som kommer.

Som det nylig kom fram i rapporten "Framtid i nord" – som totalt tre departementer står bak - trenger landsdelen en massiv arbeidsinnvandring de neste 10-15 årene.

De økonomiske utsiktene for landsdelen er gode, men det er mange ulike faktorer som avgjør om den forventede og framtidige veksten skal kunne realiseres.

Logistikk, transport og infrastruktur har derfor også stått på blokka til Meby og co. Nettverket har blant annet blitt enige om å gjøre et felles fremstøt ovenfor de nordnorske fylkeskommunene, for å få en godsstrømsanalyse for landsdelen.

Ofotbanen – jernbanestrekningen mellom Narvik og svenskegrensen – en eventuell ny flyplass på Mo, og behovet for ny rullebane i Bodø, har også blitt diskutert.

For få arenaer

- Det viktigste nå, med nettverket, er å lære hvordan de ulike foreningene jobber og at vi bygger tillit og blir kjent, sier daglig leder Kjetil Moe i Narvikregionen Næringsforening.

- Man kan si hva man vil om landsdelsutvalget. Men det er for få arenaer for å diskutere det som skjer i landsdelen, i skjæringspunktet næringsliv og politikk, mener han.

Ove Røeggen i Hammerfest Næringsforening sier Næringsarena Nord er gull verdt for nye deltagere, som han selv:

- Det er lærerikt, og her kan vi møtes og smitte hverandre med nye ideer.

Det er kun næringsforeningene som har ansatt egne daglige ledere som har anledning til å være med i nettverket, men her er flere daglige ledere velkommen, sier Nils-Ole Steinbakk i Fauske Næringsforum.  

Tags