Bok om isbjørner på Svalbard

Forfatter Birger Amundsen mener rapportene etter isbjørnulykker er som en havarikommisjon: Man bør gå nøye igjennom dem for å lære. Torsdag er det lansering av boka «Uten nåde» på Svalbard Museum, skriver Svalbardposten.

Birger Amundsen synes det er vanskelig å tidsfeste når han begynte å skrive på boka. – Alle bøkene jeg skriver begynte jeg på i 1973, som var året jeg for første gang kom til Svalbard. Jeg har alltid samlet på alt mulig, og det har det blitt bøker av, sier Amundsen. Han har forsøkt å fylle hull i den nyere historien om mennesker og isbjørner.

– Målet er at det ikke skal være mulig å komme utenom denne boka hvis du skal vite noe om isbjørner på Svalbard, sier han. Det har vært fem hendelser som har kostet mennesker livet i møte med isbjørn siden 1971. Amundsen har som grunntese at isbjørner ikke jakter mennesker, og har derfor gått inn i hver enkel hendelse for å se hva som har ført til de tragiske utfallene, skriver Svalbardposten.

Tags