Hvordan inkludere nord, ikke bare informere?

Europastatsråd Vidar Helgesen ble utfordret til mer dialog med nordnorsk næringsliv da han besøkte Bodø torsdag. Foto: Linda Storholm

EU og EØS-statsråd Vidar Helgesen fikk og tok utfordringer på strak arm da han besøkte Bodø torsdag. 

Anledningen var et frokostmøte i regi av NHO. 

- Jeg er født i Bodø, og har tilbrakt mange somre på Sandhornøya hvor begge foreldrene mine kommer fra. Derfor er burøylukta et kjent begrep for meg, fortalte ministeren på møtet som var i lokalene til Bodø sildoljefabrikk -nettopp på Burøya. 

Blant innlederne på møtet var seniorrådgiver Arne O. Holm fra Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland. Han snakket om Nordområdesenteret, næringslivet i nord og veien videre, og benyttet anledningen til en real utfordring. 

Forrige regjering var veldig tydelige i sin satsing på nordområdepolitikk og den sittende regjeringen i stor grad uttrykt at dette er en linje de skal følge videre. Men hvordan sikre dialogen, spurte Holm.

 

Utfordret ministeren 

- Mange nordnorske næringslivsfolk er oftere i Brüssel enn Oslo, og for Brüssel er Nordområdene langt mer interessant enn Oslo. Det er her produksjonen er, sa Holm og viste til blant annet fiskerinæring, mineralindustri og romfart. Så benyttet han anledningen til å utfordre statsråden på hvordan dagens regjering planlegger å snakke med landsdelens næringsliv og politikere.

Han viste til hvordan den rødgrønne regjeringen hadde tett dialog med næringsliv og politikere i landsdelen gjennom Nordområdeutvalget som var satt sammen av næringsliv og politikere. Han oppfordrer regjeringen til å finne en langsiktig form, enten et panel eller et utvalg, sammensatt og organisert slik at man sikrer en kontinuerlig diskusjon på tvers av politikk, grenser og næring.

- Det avgjørende er at landsdelen inkluderes, ikke bare informeres, sier Holm.

Tok utfordringen 

Og statsråd Helgesen tok utfordringen på strak arm. Arne O. Holm måtte gå før møtet var ferdig, men før han var ute av døra rakk statsråden å sende ham en lapp med invitasjon til et møte. 

På spørsmålsrunden etterpå kunne Helgesen fornøyd informere om at første skritt for bedre dialog allerede var tatt:

- Nå har jeg akkurat bedt Arne O. Holm komme innom på mitt kontor neste gang han er i Oslo, så kan vi diskutere hvilken plattform dette kan ha, det er første skritt, smiler Helgesen. Og føyer til: 

- Jeg vil sørge for at Nord-Norge blir inkludert, ikke bare informert. 

Store utfordringer

Vidar Helgesen hadde før dette orientert om det han ser som de største norske utfordringene i europapolitikken for øyeblikket. 

EU og USA er i gang med å arbeide fram et handelsfellesskap. De to stormaktene importerer 86 prosent av norsk eksport. 

- Dersom dette blir et frihandelsområde vil det bety mye for standarder og regelverk. Om EU og USA blir enige om tollfrihet blir det en stor utfordring for norsk fisk, sier Helgesen. Og mens de to stormaktene forhandler om dette sitter Norge i realiteten på gangen.

Den andre av to store utfordringer Helgesen snakket om er Russlands oppførsel i Ukraina.  

- Hva som skjer nå i den situasjonen er usikkert, det som derimot er sikkert er at sikkerhetspolitikken er tilbake i Europa igjen. 

Og mens slike diskusjoner tradisjonelt har gått i Nato, er EU nå en viktig arena med flere virkemidler. 

- Og der har ikke vi samme tilgang. Situasjonen i Europa er ny og dramatisk, og vi må bruke mye energi på denne politikken framover, sier Helgesen. 

Sanksjonene mot Russland har stor betydning for Norge, og kanskje aller størst i Nord-Norge, hvor det flere steder er et utstrakt folk til folk-samarbeid. 

- Hvordan skal vi sikre fortsatt godt samarbeid i nord, selv om sanksjonene gjør det utfordrende?

- Samarbeidet mellom Russland og Norge er ikke bilateralt samarbeidsspørsmål, men vi ønsker også i fortsettelsen at samarbeidet skal være så godt som mulig på tvers av grensen. Men, det internasjonale samfunnet må stå sammen i denne situasjonen. Vi skal være en stabil og forutsigbar partner i Nato og EU, og dersom norske interesser blir skadelidende er det noe vi må leve med. Vi har ikke vært vant til dette de siste årene, men vi må stå opp mot den adferden Putin viser, slår statsråden fast. 

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: