Frykter forslumming

Eiendomsselskapet Mittnord frykter at en stegvis flytting av Kiruna vil føre til forslumming.

Til Sveriges Radio sier selskapets Peter Sörman:

– Problemet i Kiruna är att man får många olika uppgifter, ena fastigheten ska lösas in om 10 år, sedan är det om 20 år, sedan om 30 år. Ett boende är långsiktigt och det går inte att ha korta svängningar i beskeden. Det menar Peter Sörman som är vice VD i Fastighetsägarna Mittnord. – Det skapar problem för våra medlemmar och alla hyresgäster, därför att det skapar en oro.

– På sikt är det en risk för en slumifierng, fortsätter Peter Sörman. Peter Sörman hänvisar också till en rapport som visar på hur samhällen har flyttats i Tyskland. Där har LKAB mycket att lära, menar han. – Man borde från början ha tagit ett samlat grepp och det visar erfarenheterna i rapporten. De delar som berörs, där sker förvärvet på en gång, säger han.