UiN fornyer avtalene med kinesiske universiteter

Universitetet i Nordland (UiN) fornyer samarbeidsavtalen med Changchun University of Science and Technology (CUST) i Nordøst-Kina. Representanter for de kinesiske universitetene UiN har vært i møter med viser stor interesse for utviklingen i nordområdene og den nordiske velferdsmodellen.

UiN har de ti siste årene hatt et samarbeid med CUST innenfor økonomiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Samarbeidet har gjort det mulig for kinesiske studenter å komme til UiN for å studere på masternivå, mens norske studenter har fått muligheten til å dra til CUST for å ta utvekslingsopphold på bachelornivå.

Nå har UIN fornyet de eksisterende avtalene, og inngått nye avtaler om å styrke lærerutvekslingen og forskningssamarbeidet også innen sosialfag og økonomi.

Partene har også sett på muligheten for forskningssamarbeid og student- og lærerutveksling innenfor biologi, økologi og lærerutdanninger.

Delegasjonen fra UiN hadde i løpet av Kina-oppholdet også møter med Beijing Normal University.

Representantene for de kinesiske universitetene skal blant annet ha gitt uttrykk for å se på utviklingen i nordområdene og den nordiske velferdsmodellen som svært viktige samarbeidstemaer.

- Jeg er optimist. De kinesiske universitetene er opptatt av de samme globale samfunnsutfordringene som vi i Norge er. Det gjør at jeg ser mange muligheter for konkrete samarbeidsprosjekter både på utdannings- og forskningsområdet mellom Norge og Kina i årene som kommer, sier Pål A. Pedersen som er rektor ved UiN.

 

Tags