Hermetikken vil bli nasjonal

Hermetikken Næringshage i Vadsø søker om å bli nasjonalt kunnskapssenter med Agderforskning og Norges Arktiske universitet i Tromsø.

Hermetikken, Agderforskning i Kristiansand og Norges Arktiske Universitet i Tromsø sender nå en felles søknad om å bli Norges nye kunnskapssenter for kulturnæringer.

- Vi ønsker oss et kunnskapssenter som har tett dialog med kulturnæringsaktørene som er en av senterets hovedmålgrupper, sier Mette Westlie, daglig leder for Hermetikken Næringshage i Vadsø tyil Finnmarken. -

Tags