Sår tvil om omega-3-forskning på Grønland

En ny gjennomgang av studie fra 70-tallet viser at grønlandske inuitters kosthold sannsynligvis ikke ga mindre åreforkalkning likevel, skriver forskning.no

På 1970-tallet ble det publisert en serie banebrytende studier av de danske forskerne Bang og Dyerberg. Studiene så på inuittenes diett som inneholder mye sel- og hvalfett. Dette ble koblet til at inuittbefolkningen på Grønland hadde mindre sjanse for å få åreforkalkninger, som leder til hjerte- og karsykdommer, sammenlignet med den danske fastlandsbefolkningen.

Nå har kanadiske forskere sett med nye øyne på de nesten 40 år gamle resultatene. Den nye studien viser at  inuitter har like stor sjanse som andre for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

-Det er gjort mange, nye studier på sammenhengen mellom omega-3 og hjerte- og karsyksykdommer, men man ser ikke noen store effekter, sier Steinar Madsen til forskning.no

Tags