Skal gjøre forskningen bedre

Aftenposten presenterer i dag en liste over 50 prosjekter som skal gjøre norsk forskning bedre. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i et veikart for norsk forskning som Forskningsrådet har laget.

Som nummer 2 på listen er en satellittdatabase for nordområdene. Data fra et titall satellitter som gjør jordobservasjoner over nordiske og arktiske områder skal tilrettelegges i en tverrfaglig database. Databasen NORMAP vil få stor betydning for klimaforskning og ulike næringer knyttet til havet.

Tags