Vil lokke unge fiskere med lærlingkvote

Regjeringen tar sikte på at endringer i lærlingordningen kan være på plass allerede fra i høst. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia commons)

I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen av fiskere. Regjeringen tar nå grep for å legge til rette for at flere ungdommer skal kunne satse på en fremtid innen yrket.

 - Bedre lærlingordning og økt driftsgrunnlag for de minste båtene er viktig for rekruttering til næringen, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

 

Bedre økonomi = bedre sikkerhet

I går sendte Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag som åpner for at også de minste fartøyene kan samle flere kvoter på en båt. Regjeringen ønsker også å endre dagens lærlingordning, slik at ungdom kan ta med lærlingkvote ut i den båten de skal være lærling på.

- Økt driftsgrunnlag gir mulighet både for fornying av fartøy og forbedrede inntektsforhold for eier og mannskap. Og det gir rom for å være to i båten. Vi vet at fiskere alene er mest ulykkesutsatt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Trenger flere

Regjeringen vil i løpet av kort tid også sende på høring forslag om endringer i lærlingordningen. Her vil de foreslå at kvoter til utdanningsinstitusjoner i større grad skal knyttes til den enkelte elev.

- Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere, sier fiskeriministeren.

Hun tror ordningen vil gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker.

Regjeringen tar sikte på at endringer i lærlingordningen kan være på plass allerede fra i høsten.

Tags