Beredskapssenter i det blå

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har ennå ikke tatt stilling til om - eller hvor - det skal bygges et beredskapssenter for nordområdene. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) mener det i nord er ekstra viktig å få på plass internasjonalt samarbeid om søk og redning. Men han har ennå ikke tatt stilling til om det skal etableres et eget beredskapssenter for nordområdene.

Det sier han i et intervju i det ferske annonsebilaget til Maritimt Forum Nord SA.

Leteaktiviteten og skipstrafikken i nord øker, og Anundsen synes utviklingen er spennende med tanke på næringsutvikling og veksten dette kan gi for landsdelen og Norge for øvrig.


Større risiko for uhell

- De kommersielle aktørene i området er opptatt av sikkerhet, men vi vet også at risiko for uhell er større her. De må også være klar over at tiden det vil ta å få hjelp vil som regel være lenger enn i mer kystnære områder. Noe av det viktigste myndighetene kan gjøre er å ha en robust SAR-tjeneste (SAR er en forkortelse for search and rescue, red.anm.) og ha på plass gode internasjonale SAR-avtaler og avtaler innen oljehavariberedskap, sier han.

Hvorvidt det skal bygges et beredskapssenter for nordområdene i Bodø – eller andre steder – har Anundsen så langt ikke tatt stilling til.

- Bodø har kompetanse på en rekke områder, så får vi se hva som vil komme av faglige argumenter for eventuelt andre steder. Men behovene er i rask endring, sier han.

Justis- og beredskapsministeren mener at avtalene til en viss grad allerede er på plass i dag.

- Viktig del av nordområdepolitikken

I 2008 inngikk Norge, Sverige, Finland og Russland en avtale om gjensidig bistand ved kriser i Barentsregionen.

Fem år senere signerte Island, USA, Danmark, Canada, Sverige, Finland, Norge og Russland en tilsvarende avtale som skal gjelde ved skips- og flyulykker.

- Et effektivt SAR-arbeid er avhengig av godt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Økt aktivitet i nordområdene bidrar også i seg selv til bedre beredskap, mener Anundsen.

Utenriksminister Børge Brende – som også er intervjuet i bilaget -  betegner nordområdene som Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, og sier en forsterket satsing på sjøsikkerhet og beredskap i nord er en viktig del av nordområdepolitikken.

- Norge har råderett over store havområder og over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i norske farvann. Vanskelige klimatiske forhold og lange avstander sammen med økende aktivitet stiller store krav til sjøsikkerhet og beredskap i nord, sier Brende.

Tags