Vil flytte senter fra nord til sør

Et ekspertutvalg mener Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bør flyttes fra Bodø til Oslo. Senterleder Kirsti Saxi er svært skeptisk til forslaget, skriver barnehage.no.

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen la 24. april 2014 fram sin rapport for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorild Widvey. Her foreslås ti råd for å styrke kvaliteten, koordineringen og effektiviteten innen kunst og kultursatsingen i opplæringen. I råd fem foreslår ekspertgruppen å flytte Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) fra Bodø til Oslo, og legge det under både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

En flytting betyr i praksis at dagens senter ved Universitetet i Nordland i Bodø avvikles i sin nåværende form og at åtte ansatte går en usikker framtid i møte, melder barnehage.no

Tags