Til Finnmark for å diskutere samferdsel

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet er i Alta i dag. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Statssekretær Bård Hoksrud (FrP) er i Finnmark for å diskutere Nord-Norges utfordringer innen samferdsel og infrastruktur med fylkesrådene i Nordland og Troms, og fylkesordføreren i Finnmark. 

Partene er samlet i Alta i forbindelse med fylkesmøtet for KS Nord-Norge, som starter i dag og varer til og med i morgen.

Programmet er tett, og i dag er mesteparten av dagen satt av til temaet «Kommunesektoren som samfunnsutvikler». 

Store utfordringer

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet er den som skal åpne temabolken med å orientere om hva som er regjeringens ønsker og planer for infrastrukturen i Nord-Norge.

Fylkesrådene i Nordland og Troms - og fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad - skal følge opp med innlegg om hvordan de nordnorske utfordringene i samferdselssektoren håndteres per i dag. Nord-Norge har store utfordringer innen samferdsel, og partene skal derfor også diskutere om det er mulig å samle landsdelen om felles mål.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har i regjeringserklæringen gjort det klart at de anser god infrastruktur for å være en grunnpilar i et moderne samfunn, og at de ønsker å gjøre dette til en konkurransefordel for nasjonen. De er opptatt av at næringslivet må få sine varer og tjenester raskt, enkelt og billig frem til markedene.

Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen, regionveisjef Torbjørn Naimark, og bedriftseier Magnus Ytterstad fra Lødingen (Ytterstad fiskeriselskap AS) skal også delta på møtet.

Sanner i morgen

I morgen er blant annet Barnevernet, og omorganisering og nedbemanning i Bufetat Nord, blant temaene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer også - for å snakke om kommunereformen –og hvilke muligheter den kan gi kommunesektoren i landsdelen.

KS er kommunesektorens organisasjon, og samler alle landets kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til 500 bedrifter.

Tags