Positiv til tettere samarbeid med Russland

Statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pettersen mener akademisk samarbeid mellom norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner er gjendisig positivt. (Pressefoto: UD)

Representanter for Universitetet i Nordland er på den prestisjefylte konferansen GUS-2014 i Moskva, for å utvikle tettere bånd til russiske universiteter. Utenriksdepartementet mener det er positivt, så lenge samarbeidet ikke inkluderer personer som er omfattet av de sanksjonene Norge har sluttet seg til.

Konferansen Global University Summit, som årlig samler toppledere fra universiteter verden over for å diskutere spørsmål knyttet til utdannelse og forskning, gjennomføres samtidig som den politiske situasjonen mellom Ukraina og Russland er svært spent.

 

Tar forbehold

Når HNN kontakter Utenriksdepartementet for å høre hva de mener om at Universitetet i Nordland nå søker et tettere samarbeid med Russland, sier statssekretær Bård Glad Pedersen følgende:  

- Norge har sluttet seg til EUs restriktive tiltak som en del av en samlet, internasjonal reaksjon på Russlands grove folkerettsbrudd overfor Ukraina. Reaksjonene er rettet mot russiske myndigheter. Universitetet i Nordland har samarbeidet med russiske institusjoner i 20 år. Akademisk samarbeid mellom norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner er gjensidig positivt og bidrar til kunnskapsutveksling og tillitsbygging på tvers av landegrenser, også mellom Norge og Russland. Så lenge samarbeidet ikke omfatter personer som er omfattet av de restriktive tiltakene Norge har sluttet seg til er ikke disse til hinder for samarbeidet.

De seneste årene har universitets- og forskningskonferansen blitt arrangert i franske Dijon, Chicago og London, og i år er det MGIMO-universitetet i Moskva som er vertskap.

 

Gamle og nye allianser

MGIMO-universitetet sees på som «Russlands Harvard» og har i mange år samarbeidet med Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (UiN), om utdannelsesprogrammer. Blant annet tilbyr UiN et masterprogram i energy management og et MBA-studium for ledere i det russiske oljeselskapet Rosneft.

MGIMO har i år invitert to representanter for Universitetet i Nordland til å delta under konferansen, og disse er direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret og professor Anatoli Bourmistrov ved Handelshøgskolen.

- Vi ser på konferansen som en mulighet til å styrke eksisterende kontakter med universiteter fra hele verden – og til å gjøre nye bekjentskaper, sier Frode Mellemvik.

 

Må fortsette

Konferansen i år fokuserer spesielt på sikring av global risiko, mattrygghet og helsetjenester. Flere russiske statsråder deltar, og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov understreket under sin tale i går den vanskelige situasjonen med konfliktene i Ukraina. Han understreket samtidig at det er viktig å videreutvikle de internasjonale samarbeidene innen høyere utdannelse og forskning.

Totalt er det 500 deltakere på konferansen, hvorav nesten 200 fra utenlandske institusjoner fra en rekke land.

For en drøy måned siden kom det kraftige reaksjoner fra russiske studenter, da statssekretær Ingvild Næss Stub fra UD – under konferansen Arctic Dialogue i Bodø – fordømte Russlands handlinger i Ukraina. 

Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland.

Tags