Inviterer Dalai Lama til Sametinget

Rettferdighet har aldri vært gratis Det er en pris å betale i kampen for anerkjennelse for de ulike folk, urfolk og minoriteter i Kina. Både økonomisk og politisk, skriver sametingspresident Aili Keskitalo. Hun inviterer Dalai Lama til Finnmark, skriver hun i et innlegg i Aftenposten.

Her skriver hun blant annet:

Tibetanerne og samene har felles sak i arbeidet med å styrke folkenes og menneskenes rett til frihet og beskyttelse for sin kultur og sitt samfunnsliv. Jeg ser derfor frem til samtalene med Dalai Lama når vi møtes i Oslo i mai.

Hans Hellighet Dalai Lama besøkte Sametinget i desember 1989, få uker etter åpningen av det første Sametinget. Dermed bidro han til å gi det samiske folket og vårt unike og utvidede politiske system stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. En gest og en handling vi også i dag er svært takknemlige for. Jeg anerkjenner Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama, som sitt folks fremste åndelige leder siden 1951. I år ville være en fin anledning for ham å besøke Sametinget i Karasjok, ettersom det både er 25 år siden Sametinget ble åpnet for første gang, og 25 år siden han mottok Nobels fredspris. Begge deler er, i mine øyne, verdt å markere. Og Dalai Lama spilte en viktig rolle i begge saker. Åpningen av Sametinget og utdelingen av Nobels Fredspris i 1989 viste Norge og verden viktigheten av å kjempe for de mest grunnleggende av menneskerettighetene: Retten til egne frie liv og samfunn.

Tags