Skal forske på hvorfor vi ikke tar klimagrep

Gapet mellom det vi vet om klimaendringene – og hva vi gjør for å unngå dem – er stadig økende. Nå skal Nordlandsforskning i Bodø forsøke å finne ut hva som skal til for at vi tar grep.
 
Dette takket være ti millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd, og satsingen Klimaforsk.

Den nylige rapporten fra FNs klimapanel viser med all tydelighet at framtidige klimaendringer krever omstilling av samfunnet.


Fra kunnskap til handling

- Vi får stadig mer kunnskap om klimaendringene, men gjør mindre for å unngå dem. Målet er at gapet skal minskes, sier Grete Hovelsrud, forskningsleder i Nordlandsforskning, i en pressemelding.

Pengene fra Norges forskningsråd er fordelt på to prosjekter. Hovelsrud er leder for det ene, og i dette prosjektet skal forskerne se på hva det er som hindrer klimaomstilling innenfor landbruk, fiske, fiskeoppdrett og reindrift.

- I dag vet vi ikke hva som skal til for at vi legger om samfunnet for å hindre og bremse klimaendringene.

Forskningslederen mener manglende handling skyldes manglende politisk vilje.

- Men i bunnen ligger folks opplevelse av risiko. Hvis de ikke ser på klimaendringene som et problem, vil de heller ikke ha handling, sier hun.

 

Skred og ras

Det andre prosjektet som Nordlandsforskning er med på er det såkalte Achilles-prosjektet, som også er en del av Klimaforsk-programmet til Norges forskningsråd.

Dette prosjektet ledes av Transportøkonomisk institutt, og her skal forskerne se nærmere på hvordan klimaendringene spiller inn på skred- og ras.

- Vi skal se på om samfunnet er rustet til å møte disse utfordringene og hvordan de påvirker velferd og næringsliv, sier Hovelsrud.

Rundt 40 personer jobber ved Nordlandsforskning, om omsetningen er på rundt 35 millioner kroner i året. Aksjeselskapet eies av Universitetet i Nordland og stiftelsen Nordlandsforskning i fellesskap.

Nordlandsforskning utfører i all hovedsak forskningsoppdrag innenfor samfunnsvitenskapelige- og bedriftsøkonomiske fagområder, og forskningen er finansiert både av regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: