Mangler geriatrikere

Det mangler spesialister i geriatri nord i Sverige, melder Sveriges Radio.

I Värmland og Blekinge finnes ingen, Norrbotten har bare én.

– De som drabbas hårdast av bristen är de multisjuka äldre, säger Anne Ekdahl, leder av Svensk geriatrisk förening. 

Tags