Fylkesrådet gir en halv million til Arctic Business

Maritimt Forum Nord får inntil en halv million kroner fra Nordland Fylke for å utvikle Arctic Business. 

Forumet som blir sammenlignet med et "mini-Davos" arrangeres i Bodø 8.-10. oktober, og er initiert av Norges Rederiforbund. De lanserte satsingen i februar, og ønsker å skape en møteplass for internasjonalt næringsliv som jobber med Arktis. Etter det første arrangementet i oktober 2014 er det planen at Arctic Business skal arrangeres i juni annethvert år -i Bodø. 

- Arctic Business vil bidra til å befeste Bodø som helt sentral for forretningsutvikling i nordområdene for relevante næringsaktører fra hele verden med interesse for Arktis. Målgruppen for selve Arctic Business tar utgangspunkt i globale toppledere fra verdens største selskap, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Forprosjektet det nå er gitt penger til skal munne ut i et hovedprosjekt som alle altså kan se resultatet av i oktober. 

Hovedprosjektet Arctic Business er initiert og eies av Norges Rederiforbund som vil samarbeide med Maritimt Forum Nord om lokal og regional forankring. 

 

Tags