Unikt samarbeid skal skaffe ingeniører

Høgskolelektorene Knut Sæther (f.v.) og Helge Fredriksen fra Høgskolen i Narvik forbereder oppstart av et etterlengtet studietilbud. Foto: Linda Storholm

Studentene som sikter seg inn mot IT-ingeniørstudiet i Bodø blir nærmest bært på gullstol.  

Når Høgskolen i Narvik nå starter ingeniørstudium med undervisning i Bodø er det så etterlengtet at IT-næringen i Bodø gjør nesten hva som helst for å rekruttere studenter til de 30 studieplassene. 

Studentene som får plass blir del av et unikt samarbeid mellom Høgskolen i Narvik og lokalt næringsliv. 

 

Enklere rekruttering

Bakgrunnen er at IT-bedriftene i Bodø sliter med å rekruttere nok fagfolk. Etter at Universitetet i Nordland la ned sitt IT-studium er tilgangen til IT-kompetanse i området svekket, men det nye studiet gir håp om at det skal bli enklere å rekruttere IT-kompetanse. 

IT-nettverket IT-forum består at mange bedrifter som nå engasjerer seg i rekrutteringsarbeidet. For å friste potensielle studenter går bedriftene ut med jobbgaranti til de beste studentene, hver student får egen mentor, og det er muligheter for både sommerjobb og stipend. 

En av dem som snakker varmt om studiet er Simon Flack, leder i Norsk Dataforening Nordland. 

- Alle målinger viser at behovet for personer med IT-kompetanse eskalerer, sier han. Flack mener det er et udekket behov på så mange som 100 personer i Bodø for øyeblikket. 

 

Konkurrerer mot oljebransjen

- Man får ikke tak i folk. Folk i denne bransjen frykter nå hva som vil skje framover. Får man ikke tak i arbeidskraft stagnerer bransjen, sier Flack. 

Den største konkurrenten IT-næringen møter er petroleumsindustrien. Studenter som velger ingeniørfag fristes til å velge olje- og gassnæringen som framtidig arbeidsplass. 

Flack forteller at flere aktører har stått på for å få Høgskolen i Narvik til å satse på IT-studier i Bodø. Studiet er tilpasset behovet i regionen, og skal ta opp 30 studenter årlig i tre år. 

- Vi vet at vi ikke kan tilby samme prestisje som NTNU eller andre utdanningssteder innen ingeniørfag, men prøver så godt vi kan å gjøre dette attraktivt gjennom for eksempel mentorordningen, sier Flack.

Hver og en av de 30 studentene som begynner til høsten vil nemlig få en personlig mentor fra en av bedriftene i IT-forum. Mentoren skal følge opp studentene underveis, og hjelpe dem med å koble teori og praksis. 

 

Tar samfunnsansvar

 Nå roser Flack Høgskolen i Narvik for at de tør å prøve noe nytt. 

- Det er veldig bra at de tar dette samfunnsansvaret, sier Flack. 

Til gjengjeld har bransjen i Bodø sørget for blest om studiet. Medlemsbedriftene i IT Forum har stilt opp i lokale medier, spredt budskapet i sosiale medier, og annonsert i avisene for å få blest om det nye studiet. 

 

For sju år siden startet de med forkurs, og i høst er det endelig klart for ingeniørstudier med studiested Bodø. 

I Bodø har IT-bransjen vært en stor pådriver for å få på plass studiet. 

- Jeg har aldri vært med på lignende, den støtten vi har fått er helt unik, sier Knut Sæther, høgskolelektor og studiekoordinator. 

 

Bodø er et tyngdepunkt

Han forteller at samarbeidet med IT-bransjen i Bodø gir mange fordeler, blant annet kan de hente gjesteforelesere fra lokalt næringsliv. 

- Bodø er på mange måter det stedet i Norge hvor hovedtyngden av datakompetanse ligger, med store tunge aktører som driver programutvikling og innovasjon innen sine områder. Det er en kjempefordel å få bruke kompetansen deres, og for studentene som får mentorer fra næringen er det en unik sjanse til å bygge nettverk, få relevant hjelp og praksis. Jeg har aldri hørt om maken til tilbud til studentene, sier Sæther. 

 

Også på Mo i Rana

Høgskolen i Narvik starter også ingeniørstudier i Mo i Rana til høsten. Her med bygg eller maskin som linjefag. 

De treårige løpene er finansiert over statsbudsjettet, og er resultatet av mange års jobb. 

- Vi begynte med forkurs her i 2007, og sju år etterpå klarer vi altså å tilby ingeniørstudiet, sier Sæther. han roser politikere og næringsliv fra regionen som har brukt nettverkene sine til å synliggjøre det store behovet for mer ingeniørutdanning i nord. 

- Behovet er stort. For to år siden hadde vi for eksempel hele 240 søkere til de 40 plassene på forkurset, sier han. 

Det samme forkurset står nå uten finansiering. Det har hittil vært finansiert av Nordland fylkeskommune, men prosjektet er nå over. Nå arbeider man med å få på plass ny finansiering slik at flere studenter kan kvalifisere seg til videre ingeniørstudier. 

 

Stor pågang

Responsen på det nye studiet har vært stor, og Sæther er ikke i tvil om at de 30 studieplassene vil fylles. 

- Vi har hatt veldig stor pågang, så det tror jeg ikke blir noe problem nei, sier han. 

Linjen som starter til høsten er IT-ingeniør, men Knut Sæther forteller at det også er mulig å spesialisere i andre fag enn IT. 

- Det er også mulig å ta andre linjefag, men de må tas over nettet. Det er kun linjefagene i IT som undervises her, forteller Sæther. 

Nå som treårig ingeniørutdanning er på plass på campus Bodø og Rana er neste mål master. 

- Vi bør absolutt jobbe for å få på plass en master of science her, sier Sæther. Han mener en masterutdanning vil gi et større fagmiljø, og enda større muligheter for samarbeid mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik. 

Men først fokus på høstens bachelor i ingeniørfag. 

- Nå jobber vi med å få på plass alle lærekreftene og tegne kartet for tiden som kommer. Vi må levere kvalitet fra dag en, ellers kan vi like gjerne gi oss, avslutter Sæther. 

 

Tags