Vil tilby luftfartsutdannelse

Bardufoss flystasjon har vært i møte med kompetanserådet og ser muligheter for å få bachelorutdanning i luftfartsfag.

Tirsdag går fristen ut for å søke samordnet opptak og opptak til Forsvarets skoler. I den forbindelse vil luftvingsjef Helge Rasmussen ved Bardufoss flystasjon gjerne sette søkelys på mulighetene de kan tilby ungdommer som ønsker høyere utdanning innenfor flyfag, skriver Nye Troms.

- Det har vært snakket lenge om å få til et luftfartskompetansesenter her på Bardufoss. Vi prøver nå å revitalisere denne tanken ved å få til en bachelorutdanning for teknisk personell og andre som jobber på flystasjonen.

- Ved å søke utdanning i Luftforsvaret, kan de få gratis utdanning, fast jobb og mest sannsynlig en bachelorgrad. Etterpå kan de jobbe overalt i Norge, Europa og store deler av verden ellers som tekniker eller i ledelse, sier luftvingsjefen til Nye Troms.

Tags