Røkke sponser WWF

Nina Jensen i WWF avviser at det er den finansielle støtten fra Kjell Inge Røkke som gjør at organisasjonen er så godt som fraværende i debatten om Røkke-selskapet Havfisks forvaltning av ressursene i nord. Foto: Wikimedia/weisserstier/WWF

- Det er mange tema som engasjerer oss, men vi kan ikke delta i alle diskusjoner. Slik forklarer Nina Jensen, generalsekretær i WWF, miljøorganisasjonens tilsynelatende manglende innspill i diskusjonen om spørsmål knyttet fiskeri og verdiskaping i nord.

Hun avviser samtidig at det er de økonomiske bindingene mellom WWF og det Kjell Inge Røkke-eide selskapet Havfisk som gjør at WWF ikke deltar i diskusjonen om leveringsplikt og landanlegg i Finnmark.

750 000 kroner i året

Kjell Inge Røkke har på ulikt vis gjennom flere år hatt samarbeidsavtaler med WWF. Avtalen med Havfisk er fornyet også for inneværende år, og bidrar ifølge Nina Jensen med 750 000 kroner i WWFs regnskap. På det meste overførte Røkke en million kroner i året til WWF. Samarbeidet går helt tilbake til 2006. Den gang var det nåværende stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, som var generalsekretær.

Det er to av Røkkes selskap, AkerBioMarine og Havfisk som inngår i samarbeidet med WWF.

- Vårt samarbeid med Havfisk går på en litt annen tematikk enn spørsmål knyttet til hvor fisken skal leveres. Vi arbeider først og fremst med et bærekraftig fiske, økt ressursutnyttelse, redusert bifangst og en mer miljøvennlig fiskeriteknologi. Vi er også opptatt av størst mulig verdiskaping av fisken i havet. For oss er det den samlede norske verdiskaping av fisket som betyr noe, sier Nina Jensen til HNN.

Røkke skryter av WWF

- Derfor er det riktig observert at vi ikke har deltatt så mye i diskusjonen om hvor fisken skal leveres, men det betyr ikke at vi ikke er opptatt av økt verdiskaping i nord. Men dette må sees i et større perspektiv, der det avgjørende for oss er miljømessig bærekraft.

I Aker ASAs siste årsmelding, tar Kjell Inge Røkke et kraftig oppgjør med de som mener selskapet gjennom sitt datterselskap Havfisk ikke tar leveringsavtalene i forhold til Nord-Norge på alvor. Kjell Inge Røkke skriver blant annet at han har mye på hjertet når det gjelder fisk, men at han skal spare aksjonærene for dette. I neste avsnitt henviser han til samarbeidet med WWF når det gjelder å bli verdensledende «på en miljøvennlig og bærekraftig måte» innenfor krillfisket.

Står fritt

- Selv om vi har en samarbeidsavtale med Kjell Inge Røkke står vi fritt til å mene noe i enhver diskusjon, men akkurat denne saken er altså ikke prioritert i WWF, sier Nina Jensen.

- Dere kjemper hardt mot olje- og gassvirksomhet i nord, samtidig som dere unnlater å mene noe om hvorvidt det rike fisket i samme område skal tilføre landsdelen økte verdier. Hvordan ønsker WWF å styrke verdiskapingen i nord?

- Vi mener at vi skal satse på fisk, på oppdrett, på fornybar energi, skognæring, jordbruk og landbruk. Det handler om fornybare næringer som er evigvarende dersom de forvaltes riktig, sier Nina Jensen i WWF.

Tags