4 av 5 bedrifter i Nord-Norge forventer økt omsetning

Fire av fem nordnorske bedrifter forventer vekst i 2014. Foto: Linda Storholm

- Ingen andre steder i Norge er optimismen så stor som i Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. Bankens konjunkturbarometer viser at hele 78 prosent av bedriftene i nord forventer en høyere omsetning i år enn i fjor. 

- Når vi ser på vårt barometer og prognosene der for vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) så viser de 2 prosent vekst for Norge, og 4 prosent vekst for Nord-Norge. Vi forventer altså en dobbelt så høy vekst i Nord-Norge som i sør, sier han.

- Det betyr ikke at det er en Klondyke eller Bonanza-stemning, men veksten er god og det ser veldig bra ut, konkluderer han.

Tilsvarende tall for Rogaland, for eksempel, viser at bare 49 prosent av bedriftene der venter økt omsetning i 2014.

 

Venter også økt sysselsetting

NHOs målinger i Nord-Norge viser at flere bedrifter også forventer økt sysselsetting i 2014.  

- Bare Oslo, Akershus og Trøndelag ligger foran, sier Ivar Kristiansen som er regiondirektør i Nordland.

Bildet er imidlertid broket, sier han.

Selv om det er god fart i store deler av det nordnorske næringslivet er det til dels store fylkesvise forskjeller, og alltid noen som sliter i motbakke. Bygg- og anleggsbransjen i Nordland er et eksempel på en bransje hvor det ikke er utenkelig med nedbemanninger inneværende år.

Tall som NHO sitter på viser at igangsetting og salg av nye boliger nasjonalt sett har hatt et fall på nærmere 26 prosent.

Ifølge regiondirektøren falt optimismen og troen på framtida fram til siste kvartal 2013, mens særlig eksportindustrien nå ser lyst på utsiktene fremover. Både metall, fisk, olje- og gassnæringen forventer et løft i første kvartal i år.

Den politiske situasjonen i Russland, og uroen i Ukraina og på Krim-halvøya, skaper imidlertid en viss usikkerhet blant de som driver handel i den retningen.

Ellers er det mange bedrifter i Nordland som melder om en relativt stram pengepolitikk om dagen, og at finansering er en utfordring.Mangler kompetansearbeidskraft

Kristiansens kollega i Troms, regiondirektør Trond Skotvold, forteller at det i hans fylke stort sett er mangelen på kompetansearbeidskraft som bekymrer. Og i Troms er dette noe nær sagt alle bransjer melder om.

- Mens Nordland er et fylke med mye næringsliv relatert til hav og fiske, handler det i Troms mye om tjenesteyting. Her mangler det alt fra frisører til yrkessjåfører, sier han.

Det at søkermassen til yrkesfagene går ned, bekymrer Skotvold.

Ellers viser også han til de mange tilbakemeldingene fra bedriftene i nord om at de tror på framtida.

- Vi har ingen grunn til å tro at det blir noen store nedbemanninger fremover. Da er faktisk det å skaffe kompetanse en større utfordring, sier han.

I Europa er den smule veksten lav, men etterspørselen voksen. Her hjemme er konsumveksten lav, men befolkningens etterspørsel etter varer og tjenester vokser forsiktig, ifølge NHO.

Veksten er god, og det ser veldig bra ut for Nord-Norges del, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge)
Veksten er god, og det ser veldig bra ut for Nord-Norges del, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge)

Tags