Oppbremsingen i norsk økonomi bekymrer ikke i nord

Ved BioMar Norge på Myre i Vesterålen ventes det økt etterspørsel, og personalsjef Skjalg Steiro ser ingen mørke skyer i horisonten hva bemanningen angår. (Pressefoto: BioMar Norge)

En måling utarbeidet av Dagens Næringsliv viser at rundt ti prosent av norske bedrifter planlegger å nedbemanne. En ringerunde til ulike nordnorske selskaper viser at optimismen råder, og at de fleste regner med å øke eller holde bemanningen stabil. 

Konjunkturbarometeret utarbeidet av DN er i første kvartal 2014 på sitt laveste nivå siden finanskrisen i 2009.

- Alle slike målinger er usikre og kan svinge noe, men når vi ser de siste kvartalene under ett har målingen gitt en klar melding om oppbremsing av norsk økonomi, sier sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank til avisen.

Fortsatt er det langt flere bedrifter som vil øke bemanningen enn som vil nedbemanne, men målingen signaliserer også en økende pessimisme både når det gjelder lønnsomhet og omsetning det kommende året.

 

- Nær full kapasitetsutnyttelse

Ved BioMar Norge på Myre i Vesterålen er det ingen planer om nedbemanning, ifølge personalsjef Skjalg Steiro.

Selskapet produserer fôr til fiskeoppdrett, og har om lag 95 ansatte på hovedkontoret. I tillegg til fabrikken på Myre har de også en i Karmøy, og kontor for innkjøp, salg og markedsføring i Trondheim.

- Vi doblet produksjonskapasiteten for tre år siden og måtte ansette flere. Etterspørselen har holdt seg god etter det. Vi forventer en økt etterspørsel etter våre produkter, og ser ingen mørke skyer i horisonten, sier han.

I disse dager er det lavsesong på grunn av temperaturene i havet, men i tiden som kommer skal selskapet gjennom en rekke kontraktsforhandlinger.

- Vi er stort sett nær en full kapasitetsutnyttelse, sier Steiro.

 

Vil ansette flere

Ved Polarbase - som er en forsyningsvirksomhet for olje- og gassindustrien i Rypefjord utenfor Hammerfest - er det også gode tider.

- Vi vil mest sannsynlig øke med to til fire årsverk i løpet av året, sier Ketil Holmgren som er viseadministrerende direktør.  

Basen til selskapet, som er en del av NorSea Group, ble etablert i 1984 og sysselsetter per i dag 49 ansatte.

Ved Celsa Armeringsstål i Mo i Rana er det «business as usual», ifølge personalsjef Petter Skattland. Selskapet er en del av den spanske Celsa-gruppen, og en ledende produsent av stålforsterkende produkter i det nordiske markedet. Selskapet har rundt 320 personer på lønningslista.

 

- Bedre enn fjoråret

- Bemanningsmessig sett er dette året mye bedre enn fjoråret. Det er en tøff bransje, og den landbaserte industrien har det krevende om dagen. Men vi har ingen planer om permitteringer, og håper på en sunn og god drift fremover, sier Skattland.

Hos Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) forventer de heller ikke nedbemanning med det første. Kjernevirksomheten til selskapet er bygging av veier og tunneler, men de eier også flere gruver, og er driftsentreprenør for flere gruveselskaper. De siste månedene har LNS sikret seg flere nye kontrakter, og selskapet har i dag en historisk høy ordrereserve. For 2014 har de allerede sikret seg en omsetning for nærmere 1,3 milliarder kroner.

Fordi bransjen og forretningsområdene er anbudsbasert er det imidlertid vanskelig å spå langt frem i tid, sier stabssjef Åse mette Spjelkavik.

- Alt vi vet i dag viser det motsatte av nedbemanning. Det kan så klart endre seg om seks måneder, det vet vi ikke. Men per nå ser det meget bra ut, sier hun.

 

Kraftselskap sliter

Hos Helgelandskraft i Vefsn, som har rundt 300 ansatte, er tonen er annen. Der har reguleringer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ført til et bortfall av inntekter på rundt 30 millioner kroner, og det merkes, ifølge organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas.

- Resultatet er et effektiviseringsprogram som vi nå holder på med. I tillegg vil den økte arbeidsgiveravgiften føre til mellom 18-19 millioner kroner i ekstra kostnader. Konsekvensene er et antatt dårligere resultat i 2014 enn 2013. Vi har per i dag ingen konkrete planer om å foreta nedbemanning, men det er vanskelig å si. Foreløpig har vi en midlertidig stopp på utlysninger og ansettelser, sier han.

 

Stabilt hos Torghatten

Ved Torghatten Nord AS er det ingen planer om å justere på arbeidsflokken. Selskapet, som i sin helhet er eid av Torghatten-konsernet, driver sjøgående kollektivtransport med hurtigbåter i Nordland og Troms. Det betyr at det langt på vei er utfallet av anbudsrundene som avgjør hvor mange ansatte det er bruk for.

- Vi er vel av de som har drift som normalt. Vi forventer ikke nedbemanning inneværende år. Jeg kan ikke se at vi har noen kontrakter som skulle tilsi det ihvertfall, så det er ganske stabilt, sier driftsdirektør Eirik Olsen.

Selskapet driver rutetrafikk fra nord av Brønnøysund i sør til Finnmarksgrensen i nord, og har om lag 625 ansatte i sving i vinterhalvåret. I sommerhalvåret har de om lag 1000 personer på lønningslista, på grunn av ferieavvikling og økt trafikk.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: