Krim i fokus i Tromsø

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og veien fram mot NATO-toppmøtet i september var hovedtema da de nordiske forsvarsministrene møttes i Tromsø 8. - 9. april, melder Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver departementet:

Blant de nordiske landene er Norge, Danmark og Island medlemmer av NATO, men Sverige og Finland er partnere. Norge har besluttet å innstille alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland foreløpig til utgangen av mai 2014. De andre nordiske landene har også innstilt samarbeidet. - Vi har diskutert hvordan situasjonen i Ukraina påvirker sikkerheten i Europa, og de nordiske landene står samlet om en fordømmelse av russisk handlemåte og folkerettsbrudd, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

- Hendelsene den siste tiden understreker behovet for å videreutvikle NATOs partnersamarbeid. Felles trening og øving er viktig. Norge, Sverige og Finland har for eksempel felles jagerflytrening på tvers av grensene, noe som gir meget godt treningsutbytte. Vi ser nå på mulighetene for å utvide dette treningssamarbeidet, og invitere flere land med, sier Eriksen Søreide.

Forsvarsministerne diskuterte også hvordan de nordiske landene kan styrke sin støtte til kapasitetsbygging i forsvarssektoren i unge demokratier og konfliktrammede land. De nordiske landene har erfaring fra støtte til i blant annet Øst-Afrika, Ukraina, Vest-Balkan og Georgia. Vi vil intensivere støtten til slik sikkerhetssektorreform. Dette er jo særlig aktualisert nå, med situasjonen i Ukraina, sier Eriksen Søreide.

Forsvarsministrene tok også opp hvordan landene best kan samarbeide rundt bidrag i internasjonale operasjoner, slik de har gjort blant annet i Afghanistan og ved uttransportering av kjemiske våpen fra Syria. Snart vil flere av de nordiske landene bidra til FN-operasjonen i Mali. Samarbeid om transportfly Under det forrige forsvarsministermøtet i Finland signerte forsvarsministrene en avtale om å samarbeide om transportfly. Samarbeidet skal gi en bedre operativ utnyttelse av tilgjengelige transportflykapasiteter i de fem landene. Forsvarsministrene fikk en orientering om status i prosjektet, og diskuterte veien videre. - Dette samarbeidet har kommet langt på kort tid. Lufttransport er kostbart, og denne avtalen gir oss en større samlet kapasitet på en kosteffektiv måte, sier Eriksen Søreide.

Andre temaer på møtet var blant annet cyberforsvar, et dansk prosjekt om anskaffelse og vedlikehold av ammunisjon, og oppfølging av forsvars- og utenriksministermøtet på Island i februar. Norge har formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO i 2014, og vil være vertskap for et utvidet nordisk-baltisk forsvarsministermøte i Oslo i november der også Storbritannia, Nederland og Polen vil delta. (Northern Group)

Tags