Nord-Norge skal bli førstevalget for Hollywood

Visual North vil legge til rette for at filminnspilling kan bli god butikk for Nord-Norge. Her fra innspillingen av Glassdukkene. Foto: Nina Erdahl

Både Hollywood og andre vil gjerne lage film i Nord-Norge, men det er uoversiktlig og lite tilgjengelig. Det vil Visual North gjøre noe med. 

- Visual North skal organisere og gjøre filmbransjen i landsdelen oversiktlig for folk utenfra, sier Caroline Meier i Deadline Media. 

Målet er å bli for filmbransjen det Visit Norway er for reiselivet eller Sjømatrådet for sjømatnæringen. Miljøet trenger samarbeid og felles markedsføring. 

Deadline Media begynte å jobbe med idéen sist høst sammen med Kolbjørn Hoseth Larsen, og på bransjetreffet i mars presenterte Caroline Meier funnene fra forstudien.  

- Responsen på bransjetreffet var veldig god, forteller Meier. Før hun understreker at dette ikke er noe Deadline Media skal ha monopol på, det skal være et samarbeid mellom mange aktører i bransjen. Det viktigste er at filmbransjen i nord klarer å markedsføre seg sammen slik at man er attraktiv og tilgjengelig for store produksjoner.  

 

Ser til Island

Ikke bare er filmproduksjon i nord vanskelig med tanke på logistikk og lite oversiktlig, det er også dyrt. 

- Når til og med en norsk produksjon som Død Snø 2 gjøres på Island sier det mye, mener Meier. 

På Island har de lykkes med å gjøre seg attraktive. Storproduksjonene står nesten i kø for å filme på Island. På listen over filmer som er laget her står blant annet The secret life of Walter Mitty, Flags of our fathers, Game of Thrones, Prometheus, Oblivion, After Earth og Noah. 

Det er attraktive områder å filme i, men det har også Nord-Norge. Fordelen med Island er på den økonomiske siden. Alle utenlandske produksjoner får nemlig tilbake 20 prosent av pengene de bruker på øya.  

Nå jobbes det med en tilsvarende incentivordning i Norge. Det vil fjerne argumentet med at Norge er for dyrt å bruke. 

- Men det nytter ikke å få på plass en sånn ordning om vi ikke er kalr for å ta i mot den. Vi må organisere bransjen nå og fjerne hindrene slik at de store produksjonsselskapene ser mulighetene, sier meier og viser igjen til Island.

- På Island har de lykkes med å gjøre bransjen om til næring, sier hun. 

 

Store penger

For at det ligger store penger i film er det liten tvil om. Meier forteller at filmindustrien på Island omsatte for mer enn en halv milliard kroner i fjor. Mye takket være Hollywoods inntog.

En stor filminnspilling på sagaøya gir fort jobb til 250 islendere. Antallet fagarbeidere på øya har vokst i takt med antallet innspillinger som legges hit.

Og det er ikke bare filmfolkene som merker økt aktivitet. Alle involverte skal ha mat, transport og overnatting. Clint Eastwoods film "Flags of our fathers" kjøpte for eksempel hele 10.000 hotelldøgn. Og reiselivsnæringen gnir seg i hendene over all reklamen det gir når alle sesongene av Game of Thrones er laget her. 

- Nord-Norge er attraktivt for filmbransjen, vi får jevnlig henvendelser fra utenlandske produksjonsselskap som vil filme her, men opplever at bransjen er uoversiktlig selv for oss som bor og arbeider her. HBO ville for eksempel filme serien Vikings i Lofoten, men det ble for vanskelig, sier Meier. 

Hun mener Nord-Norge kan bli enda større enn Island. Det landsdelen mangler av vulkaner og geysirer tar man igjen på det store utvalget av locations. 

Utfordringen er å koordinere locations, fagarbeidere, overnatting, transport og alt som må til under en stor produksjon. Og det er her Visual North kommer inn. 

 

Veien videre

Nå som forstudien er ferdig og det er klart at bransjen ønsker dette verktøyet, blir neste skritt å lage et forprosjekt.

- Nå sitter vi og evaluerer tilbakemeldingene vi har fått. Neste skritt blir å se på hvordan vi kan gjøre dette. Skal det være gratis, eller skal det koste noe? Og hvor går veien videre, spør Caroline Meier.

Målet er å få kulturdepartementet og de tre nordnorske fylkene på laget, og da må det være litt mer håndfast enn bare en veldig god idé.  

- Det finnes så utrolig mange flinke miljøer i Nord-Norge, vi må bare finne den beste måten å koordinere oss på slik at vi får vist det til resten av verden, sier Meier. 

 

 

 

 

Tags