Hva er Brendes Nordområde?

Arbeidsmiddagen Utenriksminister Børge Brende holdt i Tromsø denne uken var for tromsøtung mener flere. Foto: Manxruler/Wikimedia

Utenriksminister Brende er denne uken i Tromsø for å ha "innspillsmøter" med ulike aktører innen politikk, representanter fra kunnskapsmiljøer og næringslivet. Innspillene skal brukes til å konkretisere og videreutvikle regjeringens nordområdepolitikk. 

Under besøket i Tromsø møter ministeren representanter fra Framsenteret og Arktisk råds sekretariat. Torsdag kveld var det arbeidsmiddag for politikere og utvalgte representanter fra næringsliv og offentlige institusjoner. 

Flere reagerer nå på utvalget av gjester som skjevt fordelt både geografisk og med tanke på næringstilknytning.

 

Total skivebom

Vi spurte sjefredaktør i Avisa Nordland hva han synes om det Nord-Norge Børge Brende velger å møte. 

- Hvis dette skal gjenspeile landsdelen er det totalt skivebom, sier Jan-Eirik Hanssen. Hvis hensikten er å få innspill fra nord om utviklingen i nord har man laget ei liste som ikke representerer landsdelen overhodet. 

Han mener listen er skjev både geografisk, befolkningsmessig, politisk og næringsmessig.

Gjestelisten er uten tvil svært tromsøtung, og Hanssen stusser ved at man finner plass til både ordfører og byrådsleder fra Tromsø, men ikke fra Bodø. 

- Dessverre er dette et mønster vi kjenner igjen fra andre sammenhenger. Jeg må få minne om at Nordland er tyngdepunktet i Nord-Norge, både innen næringsliv og med flere innbyggere enn Troms og Finnmark samlet, sier Hanssen. Han trekker også fram Helgeland, som alene er større enn Finnmark i antall innbyggere, og et tyngdepunkt innen industri og næringsliv ellers. 

- Fra Helgeland ser jeg en deltaker bare, det holder ikke, sier Hanssen. 

 

Kjenner næringslivet

Arve Ulriksen er nytilsatt administrerende direktør i Mo industripark, en stor aktør på Helgeland. Han mener en bredere geografisk representasjon hadde vært på sin plass. 

- Nord er ikke det samme som Tromsø. Riktignok deltok både Susanne Nævermo-Sand fra Mineralklynge Nord og Frode Nilsen fra LNS, men jeg mener flere representanter fra Nordland burde vært tilstede, sier Ulriksen. Og legger til et forbehold om egen virksomhets deltakelse, siden han ikke vet om Mo industripark har vært invitert før han begynte i jobben nylig. 

- Jeg kan heller ikke se noen fra Saltenregionen, sier Ulriksen. Han mener en god representant kunne vært NHO-direktøren i Nordland, Ivar Kristiansen som foruten å kjenne næringslivet i hele fylket har innehatt sentrale politiske verv. 

- Men ut over dette syns jeg den nye regjeringen har vært flinke til å sende ministrene nordover for å møte næringslivet, avslutter Ulriksen. 

 

Ikke reiseliv

I en pressemelding fredag melder Utenriksdepartementet at de bevilger 150 millioner kroner til næringslivsprosjekter i nord. 

Blant prosjektene som skal prioriteres framover er reiseliv. Men bransjen var ikke viktig nok til å stå på deltakerlisten under denne ukens innspillmiddag. 

Regionsjef i Rica Finnmark, Kurt Sigurd Pettersen har bred reiselivserfaring som medeier i Finnmarksløpet og styremedlem i Nordnorsk reiseliv.

Han forteller om mange utfordringer de gjerne skulle gitt innspill om. 

- Vi er noen store, men flest små reiselivsbedrifter i Nord-Norge. Det er dyrt å markedsføre seg ute i verden, produktene ligger her ferdig utviklet, men vi trenger hjelp til å få folk hit, de må få vite om oss, sier Pettersen.

 

Beklagelig 

Pettersen skulle gjerne sett bredere geografisk representasjon under middagen, og mener det ville vært naturlig om direktøren i Nordnorsk Reiseliv, Arne Trengereid var invitert. 

 

- Nei, vi var ikke invitert, sier Arne Trengereid, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv. Han mener det er beklagelig at ikke reiselivet er representert i en slik sammenheng. 

- Man kan lure på om de mangler kunnskap om Nord-Norge når de ikke klarer å vise bredde hverken geografisk eller bransjemessig, sier Trengereid før han viser til den store betydningen reiseliv har i landsdelen. 

Han mener det også er verdt å legge merke til at de næringene som er bærekraftige på lang sikt, reiseliv og sjømat så og si er fraværende. 

- Det er beklagelig, sier Trengereid. 

 

Hele sjømatsektoren må med

Også havbruksnæringen manglet på innspillsmiddagen. Bransjen sysselsetter snart hele kysten og er vår nest største eksportnæring.

Mens flere klynger og bransjeorganisasjoner var inviterte var det kun konsernsjefen i Nergård AS som fikk sitte ved ministerens bord torsdag kveld. 

- Jeg må ta forbehold om at vi var invitert og ikke kunne komme, men jeg har ikke hørt om dette før, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening (FHL). Før han legger til:

- Generelt er vi veldig opptatt av at regjeringen skal ta med hele sjømatsektoren når de snakker om nordområdeutvikling. Sjømat er en av de tre sektorene som er utpekt som viktigst i nordområdene, men veldig ofte glemmer man sjømat når man snakker om nordområdesatsing, sier Kvistad. 

For ham må både fiskerinæringen, fiskeindustrien og havbruksnæringen med når nordområdepolitikken meisles. 

- Det er vanskelig å skjønne, men ofte glemmer Norge rollen vi har som leverandør. Europa og Russland er for eksempel helt avhengige av å importere fisk fra oss, sier han. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse deltok under ministerens innspillsmiddag: 

Anne Husebekk, rektor UiT, Norges arktiske universitet

Frode Mellemvik, Leder Nordområdesenteret, Universitetet i Nordland og leder av Nordområdeutvalget 2010-2012

Jarle Aarbakke, tidligere rektor Universitetet i Tromsø

Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt og senterleder for Framsenteret

Unni Steinsmo, konsernsjef Sintef

Rune Rafaelsen, leder Det norske Barentssekretariatet

Thomas Nilsen, redaktør Barents Observer

Maren Esmark, generalsekretær Naturvernforbundet

Tommy Torvanger, konsernsjef Nergård AS

Jacob Stolt-Nielsen, adm.dir Norterminal AS

Frode Nilsen, adm. dir. Leonard Nilsen & sønner

Stig Nerdal, daglig leder Transportutvikling AS og styreleder i Arktisk Maritim Klynge

Susanne M. Nævermo-Sand, styreleder Mineralklynge Nord

Tor Husjord, daglig leder Maritimt Forum Nord

Hans Olav Karde, tidligere direktør i Sparebank1 Nord-Norge og leder av Nordområdeutvalget 2012-2013

Gro Brækken, adm.dir Norsk Olje og gass

Geir Seljeseth, samfunnskontakt Norsk olje og gass

Morten Haga Lunde, generalløytnant, sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter

Kirsti Slotvik, direktør Kystverket

Runar sjåstad, fylkesordfører Finnmark Fylkeskommune

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland Fylkeskommune

Line Fusdahl, fylkesrådsleder Troms Fylkeskommune

Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø kommune

Øyvind Hilmarsen, byrådsleder i Tromsø kommune

Henrik Olsen, visepresident i Sametingsrådet

Børge Brende, utenriksminister, UD

Anne Kari Hansen Ovind, avdelingsdirektør, UD

Ingrid Skjøtskift, politisk rådgiver, UD

Kristin Enstad, kommunikasjonsrådgiver, UD

Øyvind Søtvik Rekstad, seniorrådgiver, UD

Else Kveinen, seniorrådgiver, UD

 

 

Tags