Snow how

Svalbard og Longyearbyen er i nasjonalt og internasjonalt fokus. Miljø, beredskap og sikkerhet i Arktis, næringsutvikling og kunnskap er viktige temaer, skriver Christin Kristoffersen. (Foto: Dag Arne Husdal)