- Mer makt til lokaldemokratiet en forutsetning

Nordland Venstre mener en kommunereform må innebære at oppgaver og myndighet flyttes fra staten og fylkeskommunene ned til de nye kommunene.

- Jeg og Venstre savner en tydeligere retning for hvordan flere oppgaver kan flyttes ned, sier Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre, etter at ekspertutvalget for kommunereformen i går kom med sin første delrapport.

Andre Skjelstad, som er Venstres representant i Kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget, sier mer makt til lokaldemokratiet er en forutsetning for at Venstres skal støtte en kommunereform.

De to Venstre-politikerne sier i en pressemelding at de ønsker en kommunereform velkommen i inneværende stortingsperiode - men at de ønsker en mer lokaldemokrati – ikke mindre.

Partiet har nylig bedt regjeringen utrede en etablering av et nytt folkevalgt regionnivå, som de ønsker skal erstatte dagens fylkeskommune. Hvis Venstre får det som de ønsker seg, skal de nye folkevalgte regionene være selvstendige og fullverdige forvaltningsnivå – slik kommunene er det i dag, på lokalt nivå.

- Vi trenger større og sterkere regioner for å løse fremtidens utfordringer, og det er naturlig at en kommune- og regionreform ses i sammenheng, sier Arne Ivar Mikalsen som er sentralstyremedlem i Venstre.

Tags