Avinor bedt om å forberede ny flyplass i Rana

Avinor har oppgaven å detaljplanlegge ny lufthavn ved Mo i Rana. Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling
Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lede arbeidet med å planlegge ny lufthavn ved Mo i Rana. 

De har samtidig fått i oppdrag å sluttføre de flyfaglige utredningene ved Hammerfest og i Lofoten. 

- Oppdraget er stort, og vil legge beslag på store interne ressurser i Avinor i årene som kommer, sier divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor. 

 

Tidsplan før sommeren

Målet er å ha en dato for når ny lufthavn kan stå klar og en ferdig framdriftsplan før sommeren. Men allerede 22. april skal Avinor gi en tidsplan og en redegjørelse til departementet. 

Det er 15 år siden det sist ble bygget en ny flyplass i Norge. Det var da Båtsfjord lufthavn sto ferdig i 1999. Siden er mye endret, og en ny flyplass på Hauan i Rana må sertifiseres etter det nye EU-regelverket som blir gjeldende i Norge fra høsten av.  

 

Anerkjennelse

I oppdragsbrevet ber departementet om at Avinor må bruke det arbeidet som allerede er gjort av Polarsirkelen Lufthavnutvikling der dette er hensiktsmessig. 

– Vi er fornøyd med at departementet på denne måten anerkjenner det arbeidet vi har gjort. I 2007 ba samferdselsministeren Avinor bistå oss i utredningsarbeidet. Siden da har vi lagt Avinor, Luftfartstilsynets og flyselskapenes krav og kriterier til grunn for alt arbeidet som er gjort. Avinor har også bistått oss som rådgivere i prosessen og utarbeidelsen av dokumentasjon. Derfor er vi trygge på at det vi kan overlevere til Avinor, er i tråd med deres krav, og vil gjøre arbeidet til Avinor enklere. Vi vil selvsagt også stille vår lokalkunnskap og prosjekt kompetanse til rådighet for dem i arbeidet fremover, sier Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) til Rana BladTags