Omfattende helseforskning i nord

Det skjer mye forskning hos Helse Nord. Nå legger foretaket fram en rapport som dokumenterer denne forskningen.

- Det er vårt mål at den blir lest og brukt av forskerne, ledelsen ved våre institusjoner, samarbeidende institusjoner, brukerutvalgene, media og alle forskningsinteresserte, sier Elin Evensen, sekretariatsleder for Helse Nords forskningsutvalg

Det er sjuende året Helse Nord legger fram faglig rapportering over forskningsporteføljen og forskningsproduksjonen i Helse Nord, bl.a. basert på forskernes egne rapporteringer i eRapport.

Det forskes i alle helseforetak, selv om virksomheten er liten i de tre minste foretakene. Nordlandssykehuset har en jevn forskningsvirksomhet med tildelinger til videreførte og nye prosjekter. UNN har mottatt den største andelen av midlene til både videreførte og nye prosjekter. UiT Norges Arktiske Universitet har mottatt den nest største andelen. Dette gjenspeiler at UiT er en viktig samarbeidspart for Helse Nord. 

Les mer om forskningen hos Helse Nord.

Tags