Høgskole får tenketank

Det er etablert en «tenketank » for Høgskolen i Nesna.

Tenketanken hadde sitt første møte sist fredag i Mosjøen, skriver Helgeland Arbeiderblad. Tenketanken består av sentrale ressurspersoner på Helgeland.

Tenketanken har som mål å sikre Høgskolen i Nesna som en selvstendig institusjon gjennom å foreslå strategier og tiltak fram mot stortingsmeldingen om ny struktur innen høyere utdanning våren 2015.

Tags