Minner om Sahara

Næringskjeden i Arktis endrer seg med klimaendringene etter et mønster som er kjent fra Sahara, har en internasjonal gruppe av biologer funnet.

Resultatene av studien er publisert i journalen Nature Climate Change, og konklusjonene kan også leses på nettsidene til Århus Universitet:

Field studies covering three continents show that temperature has an unexpectedly important effect on food-web structure, while the relationship between predator and prey is crucial for the food-web dynamics and thereby the entire ecosystem.

Tags