Vil vende NATO-blikket nordover

NUPI-forskere mener Stoltenberg-regjeringen sto for et skifte i NATO, og jobbet for at alliansen skulle vende fokuset tilbake til nærområdene.

Seniorrådgiver ved NUPI Karsten Friis forklarer overfor Dagsavisen at Norge har spilt en aktiv rolle i å snu fokuset i NATO, og slutte å neglisjere hjemmeområdet.

- Norge argumentert spesielt for å ha mer oppmerksomhet rettet mot nordområdene, der vi har et klart nærvær fra Russland, sier Friis til Dagsavisen. Avisen skriver på lederplass at Stoltenberg vil være et godt valg for Norge dersom han blir generalsekretær. Avisen begrunner dette blant annet nettopp med behovet for økt oppmerksomhet om nordområdene.

Tags