Russisk og amerikansk kystvakt vil samarbeide

Russland, USA og Canada har i lengre tid jobbet sammen for å etablere et Arktisk kystvaktforum. Dersom de blir enige om forutsetningene for å delta kan forumet bli en realitet allerede mot slutten av året. 

Det fortalte CDR Karin Messenger, fra United States Coast Guard, da hun holdt innlegg på konferansen Arctic Dialogue ved Universitetet i Nordland i dag.

- I et ekspertmøte i slutten av måneden skal vi se nærmere på om det er ønskelig å danne et slikt forum, og hvilke regler som skal gjelde, sier hun.

Da U.S. Coast Guard presenterte sin nasjonale strategi for den arktiske regionen, i mai i fjor, ble styrking av internasjonalt samarbeid trukket frem som ett av tre satsingsområder. 

Tags