Tar kystdebatten på strak arm

Laura J. Olsen er prosjektleder for Kystens Energi som går av stabelen i Svolvær 31. mars til 1. april. Foto: Linda Storholm

Kystens Energi har tradisjon for å være aktuell. I år er det de store spørsmålene som stilles: - Hvordan skal vi forvalte verdiene fra havet? Hvordan planlegge for fremtidige arealbehov? 

Er det riktig med evigvarende fiskekvoter og laksekonsesjoner? Hvordan forvalter vi fisken som tas på land, og er egentlig politikere og næringsliv mer opptatt av bunnlinja enn havbunnen? 

Det overordnede tema for konferansen er forvaltning og verdiskaping i den BLÅ allmenningen. I år mer aktuelt enn noensinne med den pågående debatten om leveringsforpliktelser, evige kvoter og nye laksekonsesjoner som bakteppe. 

Hvordan sikre sunn verdiskaping?

Tiden er inne for en prinsipiell debatt om forvaltningen av våre sjøarealer. Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan sikre et sunt havmiljø og samtidig utnytte ressursene til verdiskaping.

- Det er spennende å høre Åge Magnussen fra Nordlandsforskning si at næringslivet i Nordland er så sterkt at fylket kunne klart seg uten resten av Norge. At nordområdene er så rikt på ressurser og har så store muligheter er det ikke så mange som tenker på, sier Laura Olsen fra Salt, prosjektleder for konferansen.

At Nord-Norge over en tiårsperiode har hatt mer enn dobbelt så høy vekst i verdiskaping som resten av landet viser det rike utgangspunktet landsdelen har for nyskaping.

- Vi ser at nesten alt som skjer av nasjonal verdiskaping skjer langs kysten. Derfor vil vi at kysten selv skal sette premissene for egen utvikling. Kystens Energi skal være en kunnskapsarena og et utstillingsvindu for de mange mulighetene vi har til næringsutvikling, sier Olsen.

Hyperaktuelt tema

Og mer aktuell er det vanskelig å være. Med kystaksjonen rullende, fjorårets høyesterettsdom om evige fiskekvoter, og vårens varslede tildeling av de grønne laksekonsesjonene. Engasjementet er stort, og Laura Olsen forteller at det er enkelt å få folk til konferansen i Svolvær. 

- Det er ofte ikke så lett å få folk til å engasjere seg, men skal de store tingene utredes må man tørre å diskutere de vanskelige temaene. Det er på tide vi bygger stolthet til alt vi bidrar med i nasjonal verdiskaping, slår Olsen fast.

På programmet står blant annet Olav Holst-Dyrnes, administrerende direktør i Havfisk, og Henning Røed, som i høst kom med boken «Fiskehistorier –Hvem skal eie havet?». I tillegg har de sikret seg Hans Christian Rønnevik fra Lundin Petroleum, mannen som klarer å finne olje nesten hvor det skal være.

- Konferansen er nasjonal, men vi vil være aktuelle for så vel nasjonale som lokale interesserte. Vi bygger bro mellom akademia og næringslivet, sier Olsen.

Tar debatten på strak arm

Konferansen starter med talkshow og paneldebatt kvelden 31. mars, hvor "Blå kapital på private hender" er det overordnede spørsmålet. Det hele ledes av Aslak Sira Myhre, som overhodet ikke er redd for å stille vanskelige spørsmål.

Debatten om verdiene som tas i land og tilbakeføringen av kapital til landsdelen er allerede i gang. Laura Olsen mener tiden nå er moden for å bringe nok et tema på banen: En prinsipiell diskusjon rundt forvaltningen av sjøarealene.

- Kan man diskutere alt dette på en gang?

- Vi tar alle diskusjonene på strak arm, og mener det er en fordel å se stort på det, sier Olsen før hun ønsker alle interesserte velkommen til Kystens Energi.

Kystens Energi

Arrangeres i Svolvær 31. mars-1. april.

Konferansen er årlig, første gang arrangert i 2011.

Organiseres som et progjekt under Salt, med LofotHavn, Lofoten Kulturhus, Lofoten Internasjonal Kammermusikkfest (LINK) og Akvaplan-Niva som lokale medarrangører.

 

Tags