Nord-Norges lobbyist i EU: - Nordområdene må ikke «bevares»

Trond Haukanes er den nye direktøren ved Nord-Norges representasjonskontor i EU-hovedstaden Brussel. (Foto: Arne Finne)

Noe av det aller viktigste den nordnorske EU-delegasjonen jobber med er å forhindre etableringen av et «bevaringsregime» i nord, slik man har i Antarktis.

- Sammen med andre moderne regioner i nord arbeider vi intens for å fortelle EU at det lever mennesker her, at det er moderne og fungerende samfunn som høster av naturen på en bærekraftig, men effektiv måte. Dette er en oppdragelsesjobb – som må gjøres.

 

Breddegradsrestriksjoner

Det fastslår Trond Haukanes, den nye direktøren ved Nord-Norges representasjonskontor i Brussel. For i motsetning til de fem andre norske regionskontorene i EU-hovedstaden er det nordnorske kontoret i hovedsak en lobbyorganisasjon.

- Jeg tror vi har, i alle fall, både Grønland og Canada med oss på at det er befolkningen som lever innenfor de forskjellige territoriene som må avgjøre hva man skal gjøre og hvordan innenfor egne områder. Det ville være veldig pussig, og ikke akseptabelt, at man skulle få restriksjoner basert på breddegrader i nordområdene.

 

Nei til politikk av følelser

Det Haukanes sier er at man må slåss med nebb og klør mot en nordområdepolitikk basert på følelser og romantiske forstillinger om Arktis som uberørt is med isbjørn, polarrev og reinsdyr. Punktum.

- Vi må vokte oss vel for at tanken om at Arktis er sammenlignbart med Antarktis – og det er vår jobb nummer én for tiden. Og det er, dessverre, ingen tvil om at ganske mange innenfor EU og EU-systemet gjerne ser at «Arktis» blir bevart og oppfatter alt nord for polarsirkelen som uberørt villmark. Det er klart vi har en jobb å gjøre.

 

Fruktbart og godt samarbeid

Nord-Norges EU-kontor eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, og kontoret har i tillegg samarbeidsavtaler med Tromsø kommune, Bodø kommune, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland og Norges Råfisklag.

- Nasjonen Norge har sin egen EU-delegasjon i Brussel, samtidig som seks norske regioner har sine egne representasjonskontor. Går dere hverandre i næringen, og kanskje i veien for hverandre? Det kan unektelig virke som at det er mange kokker her.

- Jeg vil snarere si at vi utfyller hverandre. Når det gjelder de andre regionskontorene (Midt-Norge, Vest-Norge, Stavangerregionen, Sørlandet og Osloregionen) så er disse mer innrettet mot spesifikke rammeprogrammer i EU, mens vi er det eneste kontoret som driver lobby på bred basis. 70 prosent av vår tid går til å følge med på EU-saker som angår vår landsdel, og til lobbyvirksomhet.

 

Signaler begge veier

Vi må innse at Nord-Norge er et stykke fra Oslo, og at landsdelen har sine egne utfordringer. Den norske delegasjonen her bruker oss, og vice versa. Det er ikke snakk om konkurranse eller prestisje, og vi har et utmerket forhold til Utenriksdepartementet. Det at vi setter spesielt fokus på det arktiske er til fordel også for Norge – vi hjelper hverandre og formidler signaler begge veier.

Det er ikke så veldig lenge siden Trond Haukanes begynte i stillingen som direktør ved Nord-Norges Brusselkontor. Den 2. desember 2013 for å være pinlig korrekt. Men noen observasjoner har han allerede gjort seg, som f.eks. dette at «Europa består ikke av nasjoner, men av regioner».

- Det er faktisk slik at regioner fra ulike land gjerne opplever å ha felles interesser overfor EU, på tvers an nasjonsgrensene. Ikke minste gjelder dette for land som Norge, der store deler ligger nord for den «magiske» polarsirkelen.

 

Utenforskapet koster

Ennå synes Haukanes at han har litt for kort fartstid til å komme med bastante uttalelser om hva nordnorsk næringsliv bør gjøre mer eller mindre av i forhold til EU. Ikke desto mindre påpeker han at det ligger et enormt uforløst potensial innenfor området mat, fisk, oppdrett osv.

- Nå står jo Norge utenfor selve EU, men jeg mener vår landsdel bør være tungt på banen under forhandlingene om EU/EØS-kontingenten Norge betaler for tilgangen til markedene på innsiden av grensene.

 

Et forskningsprosjekt?

Jeg har ikke regnet på det, men det kunne vært interessant å se et regnestykke som vurderer en økning i denne kontingenten opp mot gevinsten ved lavere eller ingen tollbarrierer for foredlede fiskeprodukter fra Norge til EU. Jeg ser selvsagt at dette neppe kan sees aldeles isolert fra f.eks. landbrukspolitikk og andre områder, men fiskeriene er jo Nord-Norges «landbruk», noe som bør tas med i det store regnestykket. Kanskje en oppgave for universitetene eller høgskolene og Forskningsrådet å finne ut av, utfordrer Trond Haukanes.

- I tillegg til fisk og mat vil selvsagt også reiseliv stå sterkt i utviklingen av nordnorsk næringsliv. Her tenker jeg spesielt på utfordringene med å utvikle gode tilbud innenfor vinterturisme. Jeg trenger neppe fortelle om det potensialet som ligger der – det vet de som opererer på feltet godt allerede. Sier altså Nord-Norges ferske representant i EU-hovedstaden Brussel – lobbyisten Trond Haukanes.

Tags