Ikke alle trenger enebolig

Kommunal boligplanlegging, det betyr først og fremst å legge til rette for boligfelt med eneboliger. – Det er for lite fokus på boliger i kommunene, sier NIBR-forsker Marit Ekne Ruud.

Norsk institutt for by- og regionforskning har gått gjennom hvilke boliger folk faktisk vil ha i distriktene. Skjervøy i Troms er blant de regionsentrene hvor situasjonen er kartlagt, og her er det endringer på gang, viser funnene, som blir publisert i forskning.no

Fremdeles er det flest som foretrekker å bo i enebolig. Men Bygde-Norge består ikke bare av lokalfødte kjernefamilier lenger.

– Vi må få kommunene i distriktene til å ha et bredere fokus på boligspørsmål, tenke litt mer på andre grupper og nyansere gruppenes behov mer enn de har gjort hittil, sier Marit Ekne Ruud.

Tags