Vil sikre flere skip under norsk flagg

Regjeringen setter ned et utvalg som skal se på hvordan man kan snu utviklingen hvor stadig færre skip langs kysten seiler under norsk flagg. 

Rundt 1900 handelsskip er under norsk eierskap eller kontroll. Likevel har markedsandelen for norskregistrerte skip i kystfart falt kraftig de siste årene. Nå vil næringsminister Monica Mæland snu utviklingen. 

-Regjeringen vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse. Derfor setter vi nå ned et utvalg som skal se på reglene for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (Nis) i norske farvann, sier næringsminister Monica Mæland.

Norge har i dag to skipsregistre, Norsk ordinært skipsregister (Nor) og Norsk internasjonalt skipsregister (Nis). Kystfart under norsk flagg skjer med Nor-registrerte skip. For Nis-registrerte skip er det såkalte fartsområdet begrenset da de ikke kan ta last eller passasjerer mellom norske havner. Begrensningen gjelder ikke for skip i andre registre. 

Utvalget som nå settes ned skal vurdere hvilke konsekvenser en eventuell oppmyking av fartsområdebegrensningene vil få. Utvalget skal også vurdere innretningen på nettolønnsordningen som regjeringen ønsker å lovfeste. 

Utvalget skal ledes av professor Hans Jacob Bull. Foruten Bull er utvalget bredt sammensatt og inkluderer representanter fra LO, NHO, Fraktefartøyenes Rederiforening, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Norsk Sjømannsforbund, Norsk sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. 

Fartsområdeutvalget skal levere sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. juli i år. 

 

Tags