Hvor nyttig er flyplassen?

Hver stein skal snus når Avinor sammen med noen av de fremste forskningsinstitusjonene i landet kartlegger luftfartens samfunnsnytte både lokal og nasjonalt.

-Dette blir tidenes største og grundigste utredning av hva luftfarten tilfører samfunnet av verdier og nytte, sier strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander, om arbeidet som skal resulere i samlerapport som legges fram i september.  

Utredningsarbeidet, hvor blant annet Transportøkonomisk institutt, Møreforskning og Universitetet i Nordland skal bidra, vil ta for seg luftfartens betydning for næringslivet, særlig olje og gassektoren, pendling mellom ulike arbeidssteder, reiseliv, et desentralt utdanningssystem, idrett og kultur – for å nevne noe, går det frem av pressemeldingen fra Avinor. 

Les mer hos Avinor

Tags