KrF-støtte til brannskolen i Tjeldsund

Nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad (KrF) går inn for å bevare brannskolen i Tjeldsund. (foto: KrF)

- KrF har sittet i regjeringer som har flyttet kompetansearbeidsplasser ut av de største byene våre. Vi vil ikke være med på å flytte dem tilbake til pressområdene, sier Kjell Ingolf Ripstad som er nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

- Brannskolen i Tjeldsund må bevares og det gode faglige arbeide videreføres, sier han.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil gjennom sitt forslag om strukturendring separere den teoretiske og praktiske undervisningen, og samtidig rive ned et godt fagmiljø i Nord- Norge.


Viktig for petroleum

- Dette innebærer en flytting av kompetansemiljøer fra Nord-Norge, noe som dessverre ikke er nytt, men ikke forenlig med et samtidig uttrykt ønske om nordområdesatsing. Denne ensidige vektleggingen av utvikling av den teoretiske undervisningen, går på̊ tvers av det i andre sektorer vektlagte samspillet mellom teori og praksis. Den kommer også overraskende etter at man så sent som i 2012 omtalte Brannskolen som kjernen i framtidas brannutdanning, sier Ropstad. 

Han mener dagens petroleumsvirksomhet i nord også har behov for kompetansen, og at det er viktig å beholde et komplett tilbud i Tjeldsund kommune.


Regional betydning

- Norges Brannskole har i tillegg til sin nasjonale betydning som utdanningsinstitusjon, også̊ en økende regional betydning gjennom samarbeid med Høyskolen i Harstad og Høyskolen i Narvik, eksempelvis gjennom Bachelorutdanning i Internasjonal Beredskap.

KrFs gruppeleder på fylkestinget i Nordland, Peter Eide Walseth er svært glad for støtten:     

- Brannskolen i Tjeldsund representerer kunnskap og kompetanse som er viktig for landsdelen. Jeg er glad for at Ropstad ser dette og ønsker å jobbe for at skolen blir værende i Tjeldsund, sier han.

 

 

Tags