Studentby uten studenthybler

I Mo i Rana bor samtlige studenter privat. Nå etterlyser de andre muligheter.

Rana Studentforening mener det nå handler om å ta steget videre, skriver Helgeland Arbeiderblad.

- Det er snart ett år siden Campus Helgeland åpnet, men vi kan ikke stanse der dersom vi vil utvikle Mo til å bli en studentby, da er studenthybler veldig relevant. Å kunne tilby studenthybler på et sted når studentene søker, sier noe om satsingen, sier Julian Froholt som er leder i Rana Studentforening.

- Vi håper kommunen kan legge til rette hvis private utbyggere ønsker å satse, og møter ideene positivt. Vi vet at studentsamskipnadene er positive til å bidra med utforminger og krav.  Mange opplever kostnader og avstander som vanskelig. Over halvparten av de spurte opplyser i en undersøkelse at de betaler over 5000 kroner i måneden på husleie. - Det er mange etablerte folk som studerer her. Ofte snakkes det om å forhindre fraflytting, men det handler også om å få folk til å komme hit og etablere seg, sier Froholt.

Tags