"Svikter Nord-Norge totalt"

Sjefredaktør Anders Opdahl mener den nye regjeringen svikter Nord-Norge. I en kommentarartikkel begrunner redaktøren sin påstander. Her skriver han blant annet:

Etter 148 dager med ny regjering kan vi slå fast følgende: Den skuffer kapitalt, og det er dessverre all mulig grunn til å tro at de neste tre og et halvt årene kan bli regelrette uår sett med nordnorske øyne. Symptomene er overtydelige. I sak etter sak leveres det en politikk, som ikke tar Nord-Norge på alvor, eller som behandler regionen som en ressursprovins uten vesentlig menneskelig kapital. Kystsamfunnene i nord raser mot viktige deler av norsk fiskeripolitikk. Svaret fra Solberg-regjeringen har så langt vært å utvanne redernes samfunnsforpliktelser ytterligere.

Les kommentarartikkelen her.

Tags