Nok et rekordår for Torghatten

Torghattenkonsernet har virksomhet både på sjø, land og i lufta. Her er MF Fykan avbildet i Skjåvika i Rødøy. Foto: TorbjørnS/Wikimedia

Torghatten ASA fortsetter å vokse. I 2013 omsatte selskapet for over fem milliarder kroner. 

Økningen fra 2012 er på drøye 1,5 milliard. Veksten i 2013 kommer fra flere oppkjøp, med oppkjøpet av Widerøe Flyveselskap AS som det største. 

Widerøe ble en del av Torghatten 1. oktober 2013, så resultatet av dette kjøpet vil ikke synes fullt ut før tallene for 2014 ligger på bordet. Konsernet forventer derfor betydelig vekst også i år, med en antatt omsetning på 8 milliarder totalt. 

- Vi er rimelig fornøyd med resultatoppnåelsen i året som har gått. Med Widerøe Flyveselskap på plass i konsernet sammen med den øvrige virksomheten, ser vi positivt på framtiden og har tro på en god resultatutvikling i årene som kommer, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog. 

Konsernets virksomhet deles inn i sjø-, buss- og flyselskap samt annet maritimt og øvrig virksomhet. 

Virksomheten i sjø har hatt lavere resultat i 2013 enn tidligere år. Trafikkutviklingen i BastøFosen har vært mer negativ enn forventet, det har medført et betydelig svekket resultat i dette segmentet. 

Oppstarten av de nye gassferjene i Vestfjordsambandene har også vært utfordrende for Torghatten Nord, men fungerer bedre nå og selskapet er fornøyde med å ha fire moderne gassferjer i drift. Tross utfordringene i 2013 har totalresultatet i sjøsegmentet bidratt positivt til konsernets resultat heter det i en pressemelding. 

Busstransport har hatt et godt år og leverer bedre resultat enn i 2012. 2013 ga økt aktivitet her. 

I juni 2013 ble 50 prosent av aksjene i Firda Billag Buss AS kjøpt, og inngikk fra det tidspunktet i konsernet. I februar 2014 økte Torghatten bussaktiviteten ytterligere gjennom oppkjøp i Gauldal-Østerdal Buss AS, fra å eie 73,9 prosent er nå selskapet heleid av Torghatten. 

 Torghatten ASA 

Omsetning 2013: 5.106,1 MNOK. (3.563,5 MNOK i 2012)

Driftsresultat før avskriving (EBITDA): 682,6 MNOK (525,8 MNOK i 2012)

Driftsresultat (EBIT): 295,9 MNOK (275,1 MNOK i 2012)

Resultat før skatt (EBT): 201,7 MNOK (210,0 MNOK i 2012)

Egenkapitalen er på 1.683,5 MNOK, en økning på 34,5 prosent fra 2012

Totalbalansen er på 7.138,1 MNOK, en økning på 54 prosent fra 2012. 

Bokført egenkapital per aksje utgjør 182 kroner. Det er herunder satt av 4,50 kroner per aksje i utbytte. 

 

Tags