Anbefaler britiske selskaper å se til norsk gruveindustri

Store Norskes gruve nummer 5 i Endalen, Spitsbergen. (Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons)

Britiske myndigheter anser norsk gruveindustri for å ha ypperlige muligheter for vekst. Nå anbefaler de britiske selskaper - som er interessert i å utvikle seg - om å skue til Norge.

Ifølge den kanadiske tenkesmien Fraser Institute, som har foretatt en global spørreundersøkelse blant selskaper i gruveindustrien, er det sju arktiske land som rangerer sammen på toppen som de mest attraktive gruvedestinasjonene i verden.  Blant disse er Norge, Sverige, Finland, Grønland og Canada.


Betydelige ressurser

Det britiske handels- og investeringsdepartementet UKTI (UK Trade & Investment) forventer at det vil være store utviklingsmuligheter i gruveindustrien i årene som kommer, og de oppfordrer derfor britiske selskaper til å inngå partnerskap og sikre seg kontrakter.

Det er i denne sammenhengen Norge trekkes frem som et land med betydelige mineralressurser, og ypperlige muligheter for vekst.

I informasjonen som de videreformidler til de britiske selskapene viser de til at det – per i dag – er forholdsvis få store norske selskaper som driver med gruvedrift, men at de som holder på fortrinnsvis driver med utvinning av jernmalm, visse industrielle mineraler og kull.


Politisk godvilje

- I 2011 var det bare tre produsenter av metallisk malm i Norge. Men utsiktene for en økt etterspørsel har ført til en fornyet interesse i metall-gruvedriften i landet. Leting etter mineraler har økt dramatisk de siste årene. I tillegg er den norske regjeringen fast bestemt på å være et attraktivt land for gruvedrift og det er derfor politisk godvilje rundt aktiviteten, skriver de britiske myndighetene på regjeringens nettsider.

Der oppfordres britiske selskaper som er interessert i å knytte kontakt med norsk gruveindustri – eller selskaper i noen av de andre nordiske landene – til å ta kontakt med lokale UKTI-representanter.

 

Tags