Kostnader ned, attraktivitet opp

- Det bildet som nå avtegner seg i Barentshavet er økte forventninger til ressurspotensialet og at kostnadene blir betydelig høyere enn mange har antatt. Skal disse ressursene utnyttes må kostnadene ned og attraktiviteten opp, skriver styreleder Johan Petter Barlindhaug i en kronikk hos North Energy.

Han skriver videre:

Et slikt økt lønnsomhetsfokus vil ikke være i konflikt med de mest sentrale nordnorske interesser. På den næringspolitiske arenaen er nordnorske interesser ofte synonymt med antall arbeidsplasser. Dette på tross av at en av Nord-Norges største ulemper er mangel på folk. Fokus bør nå være på de områder der nasjonale og regionale interesser er sammenfallende, som:

· Lønnsomme utbygginger offshore med robuste og langsiktige etableringer på land.

· Beredskapstiltak og utbyggingsløsninger som fullt ut tilfredsstiller de strengeste krav til å operere i det «Arktiske Barentshav»

Les hele kronikken her.

Tags