Brende: Fra dialog til handling

- Regjeringen viderefører det beste av norsk utenrikspolitikk og gjør mer av det vi er gode på. I nordområdene vil vi ta et nytt steg og gå fra dialog til handling, skriver utenriksminister Børge Brende i en debattartikkel i Aftenposten.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde i Aftenposten forleden opp en foreløpig status for regjeringens utenrikspolitikk etter bare litt mer enn fem måneder, under overskriften «Stor innsats, uklar retning?» Brende svarer i dag at det er bred politisk enighet om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Han vil videreføre og videreutvikle denne linjen, slik også Støre gjorde det da han ble utenriksminister i 2005, og skriver videre:

Vi skal bygge videre på vårt solide verdifellesskap med USA og våre nærmeste allierte i Nato og EU. Vi følger opp satsingen på helse og vaksiner, som den forrige regjeringen la stor vekt på. En samlet politikk for Nordområdene ble løftet frem av Bondevik II-regjeringen med den første stortingsmelding i 2004 og videreført av Støre gjennom et sterkt engasjement.

I slutten av mars holder Brende sin første utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget. Han ser frem til en konstruktiv debatt. Jonas Gahr Støres bidrag lover i så måte godt, røper han i Aftenposten.

Tags