Vil ha kraftkabel fra Island

En kraftkabel mellom Island og Europa har vært på tegnebrettet i to tiår. Teknologiske fremskritt, økte energikostnader og europeiske mål for fornybar energi gjør prosjektet mer realistisk enn tidligere.

Islands geotermiske energikilder kan gi Europa kraft - og spesielt Storbritannia er en aktuell mottaker. The Arctic Journal skriver:

"We are looking at this much more seriously than ever before” said Bjorgvin Sigurdsson, executive vice president of Landsvirkjun, the state-owned Icelandic power company. “The technology seems to be there to make it work; the issue is whether it makes sense financially.”

Tags